Algemene voorwaarden

Banketbakkerij Verhallen – Culemborg

1. Definitie

In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
a. Banketbakkerij Verhallen, hierna te noemen: ‘Banketbakkerij Verhallen’
b. Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de Banketbakkerij Verhallen.

2. Bestellingen

2.1. Besteltijden

De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag 7 dagen per week plaatsen via
www.banketbakkerijverhallen.nl

3. Bezorging

3.1. Leveringstijden
Voor bestellingen geldt een levertijd van één werkdag vanaf het moment van bestelling, mits de bestelling voor 15.00 uur is geplaatst. Wanneer u op zaterdag na 15.00 uur besteld is dinsdag de eerst mogelijke leverdag. Bezorgingen vinden in het algemeen plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur. Er vinden geen bezorgingen plaats op zon,- en feestdagen, Koningsdag en oudejaarsdag. Banketbakkerij Verhallen behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden.

3.2. Aflevering
De bestellingen worden afgeleverd bij de voordeur of receptie indien deze aanwezig is. Banketbakkerij Verhallen is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mocht de bestelling niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten de bestelling bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt de bestelling weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. De bestelling wordt hierna 48 uur bewaard en u kunt deze afhalen in de winkel. Er vindt geen nalevering plaats.

3.3. Spoedbezorging
Mocht de opdrachtgever een bestelling met spoed willen bestellen of artikelen warm wensen te ontvangen dan dient de opdrachtgever telefonisch contact op te nemen met Banketbakkerij Verhallen.

3.4. Overmacht
Banketbakkerij Verhallen is niet aansprakelijk inzake overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden zoals extreme weersomstandigheden, natuurrampen, stakingen enzovoort.

4. Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website www.banketbakkerijverhallen.nl zijn inclusief 6% BTW. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

5. Betaling

Alle particuliere en zakelijke opdrachtgevers kunnen gebruik maken van de volgende betaalmethodes: iDEAL

6. Aansprakelijkheid

6.1. Adressering/data
Banketbakkerij Verhallen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata.

6.2. Logo/tekst
Banketbakkerij Verhallen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van logo en/of tekst, wanneer deze foutief zijn opgegeven door de opdrachtgever.

6.3. Allergeneninformatie
Alle gegevens met betrekking tot allergenen en ingrediënten van onze producten zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Banketbakkerij Verhallen is niet verantwoordelijk voor eventuele klachten die voortkomen uit het consumeren van producten die door Banketbakkerij Verhallen zijn gemaakt en geleverd.

6.4. Overige zaken
– Banketbakkerij Verhallen is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
– Banketbakkerij Verhallen is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
– Banketbakkerij Verhallen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.
– In geval van aansprakelijkheid van Banketbakkerij Verhallen is Banketbakkerij Verhallen nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het maximum van het factuurbedrag (exclusief BTW) van de betreffende werkzaamheden.

– Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één week na het constateren van de schade schriftelijk aan Banketbakkerij Verhallen is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

7. Annulering

7.1. Door opdrachtgever
Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever telefonisch contact op te nemen met  Banketbakkerij Verhallen. Banketbakkerij Verhallen kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Dit bedraagt over het algemeen 25% van de totale order.

7.2. Door Banketbakkerij Verhallen
Banketbakkerij Verhallen behoudt zich het recht toe om bestellingen die moeten worden voorzien van beledigende of aanstootgevende afbeeldingen en/of teksten te weigeren zonder opgaaf van reden aan de opdrachtgever.

8. Wijzigingen

Om een wijziging door te geven dient de opdrachtgever telefonisch contact op te nemen met Banketbakkerij Verhallen. Banketbakkerij Verhallen kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden. Eventuele kosten bij wijziging worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

9. Klachten

Op werkdagen van 08.30 uur tot 13.00 uur kunt u voor klachten en vragen terecht bij Banketbakkerij Verhallen. Dit kan telefonisch of via email. Klachten worden tot een week na bevestiging van de opdracht in behandeling genomen.

10. Privacy

Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

11. Uitstraling

11.1. product
De uitstraling van onze producten kan afwijken van de producten getoond op www.banketbakkerijverhallen.nl

11.2. verpakking
Onze verpakkingen zijn altijd voorzien van het logo van Banketbakkerij Verhallen. Getoonde verpakkingen kunnen afwijken. Indien de door u bestelde producten verpakt moeten worden in verpakkingen zonder dit logo dan dient u dit voor aanvang van uw order via email aan te geven.

12. gewichten

De gewichten bij onze producten zijn indicatief en kunnen met een marge van 10% afwijken.

Gegevens Banketbakkerij Verhallen

Banketbakkerij Verhallen
Tollenstraat 17
4101 BD  Culemborg

Email: bestellingen@banketbakkerijverhallen.nl
Tel: 0345-512716